Ojos verdes

Canción Andaluza

  • Posted on: 19 July 2014
  • By: admin

Sabíem que en l'últim que estava treballant Paco de Lucía abans de la seva inesperada mort era un disc sobre la “copla”. De fet, Carles Benavent m'havia informat al respecte. El mateix Carles, participava en el tema que després obriria el disc, "Maria de la O". No obstant això, quan es va anunciar l'aparició del mateix em van assaltar un munt de dubtes. Seria un d'aquells discos inacabats que es treuen per aprofitar la tirada un cop mort l’artista? He de dir que els dubtes queden dissipats després de l'audició d'aquest extraordinari àlbum.

Canción Andaluza

  • Posted on: 19 July 2014
  • By: admin

Sabíamos que en lo último que estaba trabajando Paco de Lucía antes de su inesperada muerte era un disco sobre la copla. De hecho, Carles Benavent me había informado al respecto. El mismo Carles, participaba en el tema que después abriría el disco, “Maria de la O”. No obstante, cuando se anunció la aparición del mismo me asaltaron un montón de dudas. Sería uno de esos discos inacabados que se sacan para aprovechar el tirón tras la muerte de un artista? He de decir que las dudas quedan disipadas después de la audición de este extraordinario álbum.

Las coplas de Martirio & Chano Domínguez

  • Posted on: 19 May 2013
  • By: admin

El 1997 Martirio i Chano Domínguez van editar Coplas de Madrugá, un disc que no va passar desapercebut i que s'ha convertit en una referència. Va suposar una renovació per a la “copla” incorporant el jazz i l'enorme personalitat i estil de Martirio i Chano Domínguez. El 2004 van tornar a repetir l'experiència, aquesta vegada amb Big band i orquestra amb un àlbum que van anomenar Acoplados. Incomprensiblement, aquests dos treballs que haurien d'estar al costat de les grans obres mestres de la història de la música es trobaven descatalogats. Ara, s'han reeditat en un doble compacte, Las coplas de Martirio i Chano Domínguez (Karonte, 2013). A propòsit d'aquesta reedició vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb Martirio i Chano Domínguez. Martirio, Maribel, xerrava amb entusiasme i afecte d’aquella aventura, mentre Chano puntualitzava aspectes més tècnics i musicals.

Las coplas de Martirio & Chano Domínguez

  • Posted on: 19 May 2013
  • By: admin

En 1997 Martirio y Chano Domínguez editaron Coplas de Madrugá, sin lugar a dudas un disco que no pasó desapercibido y que se ha convertido en una referencia. Supuso una renovación para la copla incorporando el jazz y la enorme personalidad y estilo de Martirio y Chano Domínguez. En 2004 volvieron a repetir la experiencia, esta vez con Big band y orquesta con un álbum que se llamó Acoplados. Incomprensiblemente, estos dos trabajos que deberían estar junto a las grandes obras maestras de la historia de la música se encontraban descatalogados. Ahora, se han reeditado en un doble compacto, Las coplas de Martirio y Chano Domínguez (Karonte, 2013). A propósito de esta reedición tuve la oportunidad de charlar con Martirio y Chano Domínguez. Martirio, Maribel, desprendía entusiasmo y cariño durante toda la conversación, mientras Chano puntualizaba aspectos más técnicos y musicales.