Edigsa

Seixanta anys d'Edigsa

 • Posted on: 3 December 2022
 • By: admin

S’acaba aquest any 2022 i ha brillat per l’absència de recordatoris al seixantè aniversari de la fundació de l’editora discogràfica Edigsa. Tret d’algun article de Quim Vilarnau i alguna referència, la cosa ha passat com si es tractés d’una empresa clandestina. Jo no sé si aquest seixanta aniversari molesta o bé tot el que té a veure amb la música és menystingut. El que està clar és que Edigsa va ser una eina fonamental per normalitzar l’ús del català i fer-lo accessible com a instrument habitual del dia a dia.

Joan-Carles Doval, una Creu de Sant Jordi merescuda

 • Posted on: 10 July 2022
 • By: admin

 Malgrat els embats i el menysteniment d’alguns sectors, la Creu de Sant Jordi segueix essent una distinció majúscula perquè més enllà d’un fet concret premia una trajectòria. Entre els guardonats d’aquest any hi he trobat un nom anònim pel gran públic però imprescindible en el panorama de la música catalana dels darrers quaranta anys, el productor discogràfic Joan-Carles Doval.

Recordando a Claudi Martí

 • Posted on: 14 March 2019
 • By: admin

A través del productor Rafael Moll supe que Claudi Martí nos había dejado a la edad de 84 años. Recuerdo que el director de Picap, Joan-Carles Doval, que en sus inicios había trabajado en Edigsa, me decía de él que era un hombre con una gran conciencia de país. Tenía muy clara la catalanidad de Edigsa hasta el punto que cuando Joan Manuel Serrat decidió grabar en castellano fue el propio Claudi Martí el que le buscó una discográfica (Zafiro), donde pudiera grabar su obra en castellano.

Recordant a Claudi Martí

 • Posted on: 14 March 2019
 • By: admin

A través del productor Rafael Moll vaig saber que Claudi Martí ens havia deixat a l’edat de 84 anys. Recordo que el director de Picap, Joan-Carles Doval, que en els seus inicis havia treballat a Edigsa, em deia d’ell que era un home amb una gran consciència de país. Tenia molt clara la catalanitat d’Edigsa fins al punt que quan Joan Manuel Serrat va decidir gravar en castellà va ser el propi Claudi Martí el que li va buscar una discogràfica (Zafiro), on pogués gravar la seva obra en castellà.

Twins, Toti Soler

 • Posted on: 7 January 2018
 • By: admin

Cada vez que Toti Soler me sorprende con un nuevo trabajo es una celebración en mi pequeño universo diario. El pasado diciembre, el genio de la guitarra publicaba Twins (satélite K, 2017), nada menos que el disco número 35 de su carrera en solitario. Este 35 es un número considerable y sumado a las decenas de trabajos como acompañante de cantautores como Ovidi Montllor, Pau Riba o Léo Ferré la cifra supera con creces los 100 Lps.

Twins, Toti Soler

 • Posted on: 7 January 2018
 • By: admin

Cada vegada que Toti Soler em sorprèn amb un nou treball acaba sent una celebració en el meu petit univers diari. El passat desembre, el geni de la guitarra publicava Twins (satélite K, 2017), ni més ni menys que el disc número 35 de la seva carrera en solitari. Aquest 35 és un número considerable i sumat a les desenes de treballs com a acompanyant de cantautors com Ovidi Montllor, Pau Riba o Léo Ferré la xifra supera en escreix els 100 enregistraments.

El disco perdido de Tapiman

 • Posted on: 9 June 2015
 • By: admin

En la anterior entrada dedicada a Tapiman habíamos dejado el grupo en un punto álgido y con grandes expectativas de cara al futuro inmediato. El siguiente paso sería entrar en el estudio para grabar un disco de larga duración. Dada la singularidad del trío de Tapiman y que su energía se basaba en un directo crudo y contundente, se quería grabar un disco en vivo.

El disc perdut de Tapiman

 • Posted on: 9 June 2015
 • By: admin

A l’anterior entrada dedicada a Tapiman havíem deixat el grup en un punt àlgid i amb grans expectatives de cara al futur immediat. El següent pas seria entrar a l’estudi per enregistrar un disc de llarga durada. Donada la singularitat del trio de Tapiman i que la seva energia es basava en un directe cru i contundent es volia gravar un disc en viu. Diferents circumstàncies tècniques dificultaven enregistrar un directe en bones condicions.

Pàgines