Miles Davis

Evocación de Raynald Colom

 • Posted on: 2 December 2017
 • By: admin

El amigo Joan Barnils, melómano y gran amante de la música, junto con la pérdida de Roger Blàvia, me han hecho redescubrir un disco que había olvidado y que por muchos motivos me parece imprescindible, de cabecera, totalmente referencial. El disco en cuestión es Evocación (Adlib Arts, 2009) de Raynald Colom. Durante la década de los noventa apareció un disco que a mí me cambió todos los esquemas y me abrió un mundo nuevo, el 10 de Paco (Nuevos Medios, 1995) de Chano Domínguez y Jorge Pardo.

Evocación de Raynald Colom

 • Posted on: 2 December 2017
 • By: admin

L'amic Joan Barnils, melòman i gran amant de la música, juntament amb la pèrdua de Roger Blàvia, m'han fet redescobrir un disc que havia oblidat i que per molts motius em sembla imprescindible, de capçalera, totalment referencial. El disc en qüestió és Evocación (Adlib Arts, 2009) de Raynald Colom. Durant la dècada dels noranta hi va haver un disc que a mi em va canviar tots els esquemes i em va obrir un món nou, el 10 de Paco (Nuevos Medios, 1995) de Chano Domínguez i Jorge Pardo.

Notes a la segona edició del PROGRASSIU

 • Posted on: 17 May 2015
 • By: admin

Notas a la segunda edición del PROGRASSIU

 • Posted on: 17 May 2015
 • By: admin

Toti Soler "Raó de Viure" (World Music 101)

 • Posted on: 24 March 2012
 • By: admin

At the World Music magazine in March (n. 101) I spoke with Toti Soler about his latest album, "Rao Viure" (Satelite K). In addition, we review his long and interesting biography, essential to understand the musical evolution of our music in the last 40 years.

Toti Soler "Raó de Viure" (World Music 101)

 • Posted on: 24 March 2012
 • By: admin

En la revista World Music del mes de marzo (n. 101) hablé con Toti Soler sobre su último disco, "Raó de Viure" (Satelite K). A parte, repasamos su extensa e interesante carrera musical, imprescindible para entender la evolución musical de nuestra música en los últimos 40 años.

Toti Soler "Raó de Viure" (World Music 101)

 • Posted on: 24 March 2012
 • By: admin

A la revista World Music del mes de març (n. 101), vaig conversar amb Toti Soler sobre el seu darrer disc "Raó de Viure" (satelite K). A banda, també vam repassar la seva extensa i interessant carrera musical, imprescindible per entendre l'evolució musical dels darrers 40 anys al nostre país.

Pàgines